Friday, September 22, 2017

Бүрэнтогтох нутгаа санана

Номын гэгээн Жалханз хутагтын
Дэлгэсэн судар биднийг адисалсан
Ногоон морины эрчимт туурай
Дэнж нугыг тамгалсан